Η 1η χρονιά!

Μια εξαιρετική χρονιά τελειώνει, μια νέα τη διαδέχεται!
Ατομικές συνεδρίες, ομαδικά μαθήματα, διδακτικό παιχνίδι!